Les figures

Una figura és cada una de les formes gràfiques que s’utilitzen per anotar la durada d’una nota.

Cada nota conté dues informacions: l’altura segons la posició que ocupa en relació al pentagrama, i la durada, i que s’expressa segons el dibuix d’aquesta nota. La figura es refereix a aquest segon element.

El nom de les figures i silencis són els següents:

 La rodona equival 4 temps de negra (és a dir 4 negres)

 

 

 

 

 La blanca equival 2 temps de negra (és a dir 2 negres)

 

 

 

 

 La negra equival 1 temps de negra (és a dir 1 negra)

 

 

 

 

 

 

 La corxera equival 1/2 temps de negra (és a dir 2 corxeres equival a una negra)

 

 

 

 

 

 

 La semicorxera equival 1/4 de temps de negra (és a dir 4 semicorxeres equival a una negra)

 

 

 

 

 La fusa equival 1/8 de temps de negra (és a dir 8 fueses equival a una negra)

 

 

 

 

 La semifusa equival 1/16 de temps de negra (és a dir 16 fuses equival a una negra)

 

 

Existeixen també les figures: garrapatea (equival a 1/32 de temps de negra) i semigarrapatea (equival a 1/64 de temps de negra), també la cuadrada ( que equival a 2 rodones)

 

 

figures-i-silencis

 

________________________

Noms de les notes en anglès:

english-notes

Lligadura: Quan dues notes de la mateixa altura estan unides per una lligadura, al valor de la primera figura se li suma el de la segona.

En anglès: Tie

 

El puntet és un punt que es col·loca darrera d’una figura i indica que aquesta s’allarga la metiat del seu valor.

En anglès: dotted note

Calderó: És un signe que es col·loca sobre una figura i indica que l’intèrpret pot allargar aquell so tan temps com ho cregui necessari, tenint en compte sempre el caràcter de l’obra.

En anglès: Fermata

 

El símbol:

SIMBOL-CAT

Symbol:

symbol

Hi ha diferents tipus de notació musical: música antiga, música actual, música per percussió:

La música barroca no indica el ritme ni le temps ni el timbre. Conté un pentagrama de 4 línies.

barroc-2

Notació barroca

barroca-1

Notació barroca

La música actual indica el temps, el timbre, les dinàmiques, etc.

Meet_the_Flintstones_flauta

Notació actual

La música de bateria cada nota és un so.

Notacion Bateria

Notacion Bateria

Notació Bateries per MuseScore

Notació Bateries per MuseScore

Les notes musicals estan escrites en un pentagrama de 5 línies i 4 espais.

pentagrama-staffEn anglès pentagrama és: Stave (UK) o Staff (US)

Plural de stave o staff és:  Staves (UK and US)

Clau de sol – G clef – Treble clef

G Clef

La clau és un signe que té la funció d’indicar l’altura de les notes escrites.

When the G-clef is placed on the second line of the stave, it is called the treble clef. For this reason, the terms G-clef and treble clef are often seen as synonymous.

Evolució en el temps de la clau de sol:

evolucio-claudesol

Antigament es feien servir lletre de l’alfabet, en cara es fa servir a països de parla anglesa:

cifrado-americano-1

sonoridad

Per músics alemenys la B correspon al Si bemol, i la H al Si

El motiu BACH: mitjançant les notes B, A, C i H (si bemol, la, do i si natural) ) el compositor Robert Schumann va realitzar una fuga amb el aquest motiu musical

Inici de la primera fuga sobre BACH op 60 Richard Schumann

Més informació sobre el motiu BACH: http://ca.wikipedia.org/wiki/Motiu_BACH

bach