Guitarra elèctrica i Baix elèctric

La guitarra i el baix elèctric:

Són del tipus electròfons elèctrics

Els Instruments electròfons són aquells que vibra el corrent elèctric.

Els electròfons es classifiquen en instruments elèctrics o electrònics, la guitarra i el baix elèctric, com el seu nom indica, són instrument del tipus elèctric, és a dir, necessiten un amplificador per sentir-se el seu so.

Els instruments electròfons tenen les següents tres qualitats:

Material que vibra: corrent elèctric

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Poden ser de dos tipus:

Capten una vibració mecànica

Generen impulsos elèctrics

Ressonador: amplificador i altaveu

 

 

Guitarra elèctrica i amplificador

Tipus: electròfon elèctric

English name: Amplifier and electric bass

estruc02

electric

Parts-of-an-Electric-Guitar-1024x489

Baix elèctric

Tipus: electròfon elèctric

English name: Electric bass, bass guitar or bass

 

 

 

 

 

Aspectes importants de la guitarra elèctrica:

La guitarra elèctrica és un instrument electròfon que utilitza la inducció electromagnètica.

Conté normalment 6 cordes afinades, d’agut a greu, Mi – Si – Sol – Re – La – Mi.

El seu cos conté les pastilles, el selctor de pastilles, els controls (de volum i so), el cordal, el pont, la palanca de trèmolo i el jack de sortida

Les pastilles són uns dispositius que transformen el so en senyal elèctric (hi ha 3 pastilles)

El selector de pastilles permet escollir la pastilla a utilitzar.

Control de volum i to són, com diu el seu nom, dos controladors per ajustar el volum i el to del so.

Cordal subjecta les cordes a la caixa de la guitarra.

El pont és on es fixen les cordes abans de col·locar-les i tensar-les al claviller.

La palanca de trèmolo acoblada al pont pot comprimir o perllongar les cordes temporalment, produint un vibrato o trèmolo.

Jack de sortida on es connecta la guitarra a l’amplificador.

Necessita un amplificador per poder sentir-se bé i amplificar el so de sortida.

El diapasó conté tots els trasts de la guitarra, cada trast és una nota.

El mànec és per on s’agafa la guitarra, conté acer per evitar que perdi la linealitat a causa de la tensió de les cordes.

Conté un claviller, el claviller conté les clavilles que serveixen per sostenir i tensar les cordes per la seva afinació.

L’amplificador pot amplificar el so, reverberà el so o distorsionar el so.

Agafadors per la corretja, normalment hi ha dos agafadors per on s’enganxarà la corretja.

Apareix al 1931 ja que els músics de jazz volien un so més potent, però no va ser fins al 1950 quan Leo Fender (EEUU) va revolucionar les guitarres creant-les com actualment les coneixem.

Diferències entre una guitarra elèctrica i un baix elèctric:

Una guitarra elèctrica té 6 cordes i el baix elèctric té 4.

Les cordes de la guitarra són: Mi-La-Re-Sol-Si-Mi.

Les cordes del baix elèctric són: Mi-La-Re-Sol.

El baix elèctric produeix sons més greus.

La guitarra elèctrica produeix sons més aguts.

Un baix elèctric té el mànec més llarg. 

Una guitarra elèctrica té el mànec més curt. 

El baix elèctric té les cordes afinades una octava per sota.

La guitarra elèctrica pots tocar concerts tot sol sense la necessitat de l’altre instrument.

Amb la guitarra elèctrica pots fer riffs, licks i solos.

El baix elèctric normalment toca la base rítmica junt amb la bateria.

 

La guitarra elèctrica:

 

Tipus de pastilles:

 

El baix elèctric:

 

Diferència entre guitarres:

 

Què són les pastilles?

A través d’un procés d’inducció, es genera un corrent elèctric en una bobina de cable aïllat, que després es transmet a l’amplificador.

Si al voltant d’un imant, s’envolta una bobina de cable aïllat, es crea un simple generador.
El camp magnètic d’aquest generador és capaç de crear un corrent altern si és aproximat a una oscil·lació (vibració) de material metàl·lic.

És a dir, un camp magnètic, creat per una bobina enrotllat a un imant, capta la vibració de la corda metàl·lica i la transforma en senyal elèctic.

Com funciona la guitarra elèctrica?

Les cordes de la guitarra elèctrica són de metall, la seva vibració és captada per unes pastilles, les pastilles són unes bobines (filament enrotllat) que a través del camp electromagnètic que creen, poden captar la vibració de les cordes i tradueix aquesta vibració en senyal elèctrica que és enviat a un amplificador a través del connector Jack de sortida.

Si les cordes no són de metall, la guitarra elèctrica no sonarà, han de ser de metall perque la seva vibració es captada per un camp electromagnètic.

Per què serveix l’amplificador de la guitarra elèctrica o baix elèctric?

Per amplificar el so que surt de la guitarra elèctrica o baix elèctric (o també una guitarra electroacústica). El so d’una guitarra elèctrica o baix elèctric és molt fluix i per tant necessita connectar-se a un amplificador per poder augmentar el so, i que aquest so vagi a un altaveu. A més, l’amplificador també pot contenir uns controls d’efecte per poder variar una mica el so:

– controls de volum

– controls de reverberació

– control de distorsió

– controls per poder canviar l’amplitud de les freqüències greus o agudes

La guitarra es connecta a l’amplificador a través d’un connector de sortida anomenat Jack 1/4

Tipus d’instrument

La guitarra elèctrica o el baix elèctric són guitarres amb cordes de metall i sense caixa de ressonància, i per tant són instruments elèctrics com el seu nom indica. No són considerats com instruments de corda, ja que aquests necessiten una caixa de ressonància.

Els instruments elèctrics són aquells que el so és produït per un senyal elèctric

 

Qui va crear la guitarra elèctrica?

Es va crear a EEUU per Leo Fender aprox el 1950.

Qui va crear el primer baix elèctric?

Paul Turmac va crear el primer baix elèctric, però Leo Fender va crear el primer baix elèctric en sèrie i que es podia desmuntar i canviar fàcilment alguna peça si s’espatllava.

Per què va apareixer el baix elèctric?

Per substituir el contrabaix, normalment les bandes de música portaven un contrabaix per fer el ritme musical (el baix d’una cançó) i com que era tan voluminós, es va crear un baix elèctric més petit i fàcil de transportar.

Diferències entre guitarra acústica i elèctrica

La guitarra elèctrica té les cordes de metall, i l’acústica de nylon.

La guitarra acústica té caixa de ressonància i l’elèctrica no.

La guitarra elèctrica necessita un amplificador connectat al Jack de sortida, l’acústica no.

Guitarra clàssica: Paco de Lucía

 

Guitarra clàssica: Andrés Segovia

 

Guitarra clàssica: Narciso Yepes

 

Guitarra elèctrica: Jimi Hendrix

 

Baix elèctric: Baixista de Metronomy

 

Mapa Mental creado con GoConqr por Joan Sèculi