Guitarra elèctrica i Baix elèctric

La guitarra elèctrica:

 

Tipus de pastilles:

 

El baix elèctric:

 

Diferència entre guitarres:

Guitarra clàssica: Paco de Lucía

 

Guitarra clàssica: Andrés Segovia

 

Guitarra clàssica: Narciso Yepes

 

Guitarra elèctrica: Jimi Hendrix

 

Baix elèctric: Baixista de Metronomy

 

Què són les pastilles?

A través d’un procés d’inducció, es genera un corrent elèctric en una bobina de cable aïllat, que després es transmet a l’amplificador.

Si al voltant d’un imant, s’envolta una bobina de cable aïllat, es crea un simple generador.
El camp magnètic d’aquest generador és capaç de crear un corrent altern si és aproximat a una oscil·lació (vibració) de material metàl·lic.

És a dir, un camp magnètic, creat per una bobina enrotllat a un imant, capta la vibració de la corda metàl·lica i la transforma en senyal elèctic.

Com funciona la guitarra elèctrica?

Les cordes de la guitarra elèctrica són de metall, la seva vibració és captada per unes pastilles, les pastilles són unes bobines (filament enrotllat) que a través del camp electromagnètic que creen, poden captar la vibració de les cordes i tradueix aquesta vibració en senyal elèctrica que és enviat a un amplificador a través del connector Jack de sortida.

Si les cordes no són de metall, la guitarra elèctrica no sonarà, han de ser de metall perque la seva vibració es captada per un camp electromagnètic.

Per què serveix l’amplificador de la guitarra elèctrica o baix elèctric?

Per amplificar el so que surt de la guitarra elèctrica o baix elèctric (o també una guitarra electroacústica). El so d’una guitarra elèctrica o baix elèctric és molt fluix i per tant necessita connectar-se a un amplificador per poder augmentar el so, i que aquest so vagi a un altaveu. A més, l’amplificador també pot contenir uns controls d’efecte per poder variar una mica el so:

– controls de volum

– controls de reverberació

– control de distorsió

– controls per poder canviar l’amplitud de les freqüències greus o agudes

La guitarra es connecta a l’amplificador a través d’un connector de sortida anomenat Jack 1/4

Tipus d’instrument

La guitarra elèctrica o el baix elèctric són guitarres amb cordes de metall i sense caixa de ressonància, i per tant són instruments elèctrics com el seu nom indica. No són considerats com instruments de corda, ja que aquests necessiten una caixa de ressonància.

Els instruments elèctrics són aquells que el so és produït per un senyal elèctric

 

Qui va crear la guitarra elèctrica?

Es va crear a EEUU per Leo Fender aprox el 1950.

Qui va crear el primer baix elèctric?

Paul Turmac va crear el primer baix elèctric, però Leo Fender va crear el primer baix elèctric en sèrie i que es podia desmuntar i canviar fàcilment alguna peça si s’espatllava.

Per què va apareixer el baix elèctric?

Per substituir el contrabaix, normalment les bandes de música portaven un contrabaix per fer el ritme musical (el baix d’una cançó) i com que era tan voluminós, es va crear un baix elèctric més petit i fàcil de transportar.

Diferències entre guitarra acústica i elèctrica

La guitarra elèctrica té les cordes de metall, i l’acústica de nylon.

La guitarra acústica té caixa de ressonància i l’elèctrica no.

La guitarra elèctrica necessita un amplificador connectat al Jack de sortida, l’acústica no.

 

Anuncis