Reproducció i amplificació del so

La reproducció del so:

Els dispositius lectors:

Hi ha diferents aparells per llegir els diferents formats d’enregistrament, aquests són els següents:

  • El lector de discos compactes:

Els lectors de CD (compact disc) actuals poden reproduir CDs de música i de CDs amb arxius mp3, els lectors de DVD també poden fer la mateixa funció que els lectors de CDs.

  • La platina casset:

Cada vegada menys freqüents, es poden trobar encara a equips d’alta fidelitat que tinguin alguns anys.

  • El reproductor de mp3:

Permeten reproduir arxius mp3, és un format de compressió que permet guardar gran quantitat de música en poc espai de memòria.

  • El sintonitzador:

Llegeix ones de ràdio i les converteix en senyal elèctric que es pot processar i escoltar.

  • El tocadiscos:

Permet reproduir discos de vinil, hi ha de dues mides, el de 33 1/3 rpm i el de 45 rpm (revolucions per minut), ha estat substituït pel compact disc (CD).

L’amplificador:

Aparell que recull el senyal que prové de tots els dispositius lectors i amplifica el senyal augmentant la potència necessària per fer sonar els altaveus. El senyal es pot passar per l’equalitzador abans de passar per als altaveus.

Pot ser integrat dins de l’equip de música i no com a mòdul separat.

L’equalitzador:

Té com a funció modificar el timbre del senyal sonor processat per l’amplificador. Podem donar-li més brillantor o esmorteir-lo, o es pot potenciar diferents tipus de freqüència, per exemple, les més greus per disco, les agudes pel rock…

No sempre està incorporat a l’equip de música. Pot estar incorporat a l’amplificador.

Els altaveus:

Converteixen el senyal elèctric que ve de l’amplificador en vibracions sonores que puguem escoltar.

Conté una part fixa o motor (que és un imant) i un apart mòbil o bobina, que està subjectada a la base d’un con de cartó anomenat diafragma.

Quan els senyals elèctrics que vénen de l’amplificador passen per la bobina, aquesta es posa en moviment per què està al mig d’un camp magnètic de l’imant. Les vibracions de la bobina són recollides pel diafragma, que les converteix en so.

Els altaveus estan muntats en uns recintes anomenats caixes acústiques.

Un mateix altaveu té diversos altaveus per reproduir unes determinades freqüències

Greus: woofer

Mitjans

Aguts: tweeter

L’amplificació del so:

Estudiarem com s’amplifica el so en concerts

Com es capta el so:

Es pot captar amb

Micròfon: Converteix les ones sonores en elèctriques. Es fan servir per les veus i instruments acústics. essubjecten amb pals metàl·lics o als mateixos instruments.

 

Pastilla: Les guitarres i baixos tenen un dispositiu anomenat pastilla que capta la vibració  de les cordes directament i la transforma en un senyal elèctric. Els instruments electrònics (sintetitzadors i altres teclats) envien directament el senyal elèctric a través d’un cable.

g7

La mescla:

El responsable de la taula de mescla és el tècnic de so, controla la taula a les proves de so i durant el concert. Conté canals, assignats a cada una de les veus i instruments.

El tècnic controla el volum de cada un. Aquesta feina requereix nivell tècnic i coneixements musicals i gust artístic. El so surt mesclat en dos canals, dret i esquerra, llest per la seva amplificació.

L’amplificació:

Darrere de l’escenari hi ha unes caixes metàl·liques de color foscos, són les etapes de potència, que amplifiquen el so.

El senyal surt i va als altaveus que converteix en so audible per al públic. Hi ha diferents tipus d’altaveus, depenent del tipus de freqüència, greus, mitjans i aguts.

La potència del so es mesura en WATTS: és la potència elèctrica que es pot transformar en energia elèctirca.

Depenent del lloc que estiguis, necesseitaràs una potència adequada:

Grans concerts a l’aire lliure, necessitaries de 50.000 a 120.000 wats.

En un estadi de futbol. necessitaries uns 50.000 wats

Pista de bàsquet, uns 10.000 watts

Espacis Grans tancats, uns 5.000 watts

Sales de concerts mitjans, uns 1.000 watts

Sales, pubs, etc, amb un aforament gran, uns 100 watts

Sales, pubs amb aforament petit, uns 50w

La sala de la teva casa, uns 10w

per practicar, uns 5w

 

 

Els monitors

Els músics tenen davant seu uns altaveus per escoltar-se, són els monitors. El so és adequat per sentir-se, més veu, menys …

A vegades hi ha una altra taula de mescles per controlar el so dels monitors.

La música a Internet:

Un CD d’àudio pot ocupar fins 600 MB en format waw o aiff, per vèncer això s’han creat diverses tecnologies de compressió d’audio.

De 600 MB podem passar a 55 MB

Així es pot escoltar directament emissores de ràdio a internet amb la tecnologia Real Audio.

Spotify: pots escoltar sense previ pagament

https://www.spotify.com/es/

Hi ha bases de dades de música:

www.allmusic.com