Signes de repetició

Repeticions indicades amb doble barra i puntets o Fine  i D.C. O signes:

Opció 1: es repeteix tot dos cops

Opció 2: es toca tot fins el final i es torna a tocar el 3, 4, 5 i 6

Opció 3: Primer es toca fins el compàs 1, després es torna a començar i en comptes del compàs 1 es toca el 2 i es segueix fins el final.

Opció 4: Es repeteix el fragment en color blau

Opció 5: Quan es repeteix no es toca el primer compàs indicat amb un 1, sino que es passa al compàs indicat amb un 2 i es segueix.