El compàs

La paraula compàs s’utilitza amb dos significats diferents, però relacionats:

  1. Quan prens una pulsació com a base i la marques seguint una accentuació regular, com has fet abans, estàs marcant el compàs. El compàs s’indica amb un trencat a l’inici de la partitura.
  2. Un compàs és també un grup de pulsacions, la primera de les quals és accentuada. Els compassos se separen amb línies divisòries.

 

 

 

Recorda, una C indica 4×4 (compàs de 4 negres), i una C partida pel mig, indica 2×2 (compàs de 2 blanques)

En anglès compàs és “Time signature”

At the beginning of a piece of music you will notice a time signature represented by two numbers:
In English we say:
4/4 = four four time
2/4 = two four time
6/8 = six eight time
4/4 is also called “Common time” and it is represented by a C
2/2 is also called “Cut time” and it is represented by a C cut in half (with a vertical line in the middle).

 

The top number (numerator) tells you how many beats will be in a measure. The bottom number (denominator) show the duration of each beat.
Here you have the duration equivalence in numbers of each beat.
Number    Note
2        half note
4        quarter note
8        eighth note

Per trobar a quina figura correspon el denominador (número inferior) , s’ha de buscar en relació a la rodona.

 

compas3

Exemples:

 

2
4

El 2 indica 2 pulsacions en un compàs

El 4 indica que cada pulsació és una negra.

Expresat d’una altra manera: És l’equivalent a (2) dues – (4) negres en un compàs.

3
8

El 3 indica 3 pulsacions en un compàs

El 8 indica que cada pulsació és una corxera.

Expresat d’una altra manera: És l’equivalent a (3) tres – (8) corxeres en un compàs.

4
2

El 4 indica 4 pulsacions en un compàs

El 2 indica que cada pulsació és una blanca.

Expresat d’una altra manera: És l’equivalent a (4) quatre – (2) blanques en un compàs.

 

2 / 4 és un compàs de 2 temps, la primera nota de cada compàs s’accentua més, és a dir una nota forta i una fluixa.

3 / 4 és un compàs de 3 temps, la primera nota de cada compàs s’accentua més, és a dir una forta i dos de fluixes

4 / 4 és un compàs de 4 temps, la primera nota de cada compàs s’accentua més, la segona i la quarta son fluixes, i la tercera és semifluixa (s’accentua una mica més la tercera, però no tan com la primera del compàs, per indicar que és 4×4).

Compassos simples són els següents:

Binari: 2×4 (2 negres), 2×2 (2 blanques), 2×8 (2 corxeres)

Ternari: 3×4 (3 negres), 2×2 (3 blanques), 3×8 (3 corxeres)

Quaternari: 4×4 (4 negres), 4×2 (4 blanques), 4×8 (4 corxeres)

Els més utiliutzats són el 2×4, 3×4 i 4×4:

compas4

Aquí tens uns exemples de 2×4 (2 negres):

2×4 (2 negres) 

3×8 (3 corxeres)

4×2 (4 blanques)

Els compassos compostos són en canvi els que el trencat (número superior) és un 6, 9 o 12:

6×8 (6 corxeres)

9×8 (9 corxeres)

12×8 (12 corxeres)

Els compassos amalgama són els que estan formats per la combinació de més d’un compàs:

West Side Story:

El compàs està format per dos ritmes diferents: un compàs 6 8 (6 corxeres) i un compàs 3 4 (3 negres)

6 8 + 3 4

 

 

També les cançons de Bela Bartók de l’album Mikrokosmos on inclou dances húngares: el compàs està format per

3 8 + 2 8 + 3 8

2 8 + 2 8 + 2 8 + 3 8

 

Un exemple de compàs BINARI és la següent cançó, es pulsacions s’agrupen de 2 en 2:

Un exemple de compàs TERNARI és la següent cançó, les pulsacions s’agrupen de 3 en 3:

Harry_Potter-joan-flauta-1 copia

Un exemple de compàs QUATERNARI és la següent cançó, les pulsacions s’agrupen de  4 en 4:

HEY_BROTHER-joan-3

 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=21539&p_ex=ritme

 

Anuncis