El treset

Grup de tres figures iguals amb un tres a sobre o a sota, té el mateix valor que dues d’aquestes figures.

Un treset de corxeres equival a 2 corxeres

Un treset de negres equival a 2 negres

Un treset de blanques equival a 2 blanques

 

Clar de Lluna, Beethoven

Anuncis