L’Harmonia

L’harmonia consisteix a combinar diferents sons perquè sonin a la vegada.

Igual que la melodia es considera el component horitzontal de la música, l’harmonia és el seu component vertical.

En aquest apartat aprendràs com l’harmonia et permet harmonitzar una melodia, és a dir, fer-li un acompanyament senzill per mitjà d’acords i arpegis.

Veurem els acords, els arpegis i els obstinats melòdics.

Els acords

Un acord és un grup de notes que sonen al mateix temps.

A l’escala de Do Major, els principals acords són:

Els acords més utilitzats són els acords tríades (de tres notes). Sobre la nota base (fonamental) es col·loquen les notes que estan a distància de tercera i de quinta a partir d’ella.

De tots els acords tríades de l’escala, cal que recordis que els més importants són els que es construeixen sobre les notes bàsiques de l’escala: la 1, anomenada tònica, i la 5, anomenada dominant.

També es poden formar acords amb les altres notes, cada acord té un nom diferent com pots veure aquí:

Els arpegis

Un arpegi és la interpretació de les notes d’un acord, però no al mateix temps, sinó una darrere l’altra.

Moltes melodies s’inicien amb l’arpegi de l’acord de tònica o de l’acord de dominant.

Els obstinats melòdics

A part dels obstinats rítmics, també es pot fer un acompanyament amb un obstinat melòdic.

L’ obstinat melòdic consisteix en una repetició d’una cèl·lula melòdica més o menys llarga.

Escolta la banda sonora de la pel·lícula Carros de foc, del compositor Vangelis. Fixa’t en les diferents parts que la componen, escoltaràs un tema principal, un baix melòdic i un baix rítmic.

Escolta l’obra deG. Bizet, Carillon, L’Arlesienne, Suite nr.1. tocada per George Enescu Philharmonic i el conductor és Valentin Doni, i fixa’t en el baix melòdic:

Les escales Majors

Les escales Majors tenen el semitò entre la III-IV i la VII-VIII, la escala de Do Major no té cap alteració (sostingut o bemoll) i per tant l’armadura tampoc.

En canvi l’escala de Re Major, comença amb Re i acaba en Re, per què els semitons estiguin a les notes III-IV i VII-VIII, hem d’utilitzar els sostinguts a les notes Fa i Do, per tant l’armadura és Fa i Do sostinguts.

D’aquesta manera es fan totes les mateixes escales i armadures.

Do Major

Aquí tens les escales Majors i la seva armadura:

Do Major

Re Major

Mi Major

Fa Major

Sol Major

La Major

Si Major

 

Les escales menors

Les escales menors tenen el semitò entre la II-III i la V-VI, la escala de la menor no té cap alteració (sostingut o bemoll) i per tant l’armadura tampoc.

la menor

 

do menor

 

re menor

mi menor

fa menor

sol menor

si menor