El ritme

El ritme és l’element de la música que combina les durades dels sons.

Per poder mesurar el ritme s’ha de fer servir com a base la pulsació.

La pulsació és un moviment periòdic i regular que permet mesurar el ritme.

La velocitat de la pulsació (tempo) pot ser més ràpida o més lenta, i s’indica amb una paraula italiana a la part superior esquerra de la partitura.

A. Mozart.La flauta màgica.

A partir de l’aparició del metrònom l’any 1816, els músics tenen una referència molt precisa per indicar el tempo.

 

El metrònom mecànic és un aparell que consta d’una caixa i un pèndol amb un contrapès mòbil. A la part superior de la caixa hi ha una escala que indica el nombre de pulsacions per minut. A mesura que el contrapès es fa anar cap avall, el tempo es torna més ràpid. També hi ha metrònoms electrònics.

 

Produïm accents musicals quan marquem més fort unes pulsacions que unes altres. Marcarem els accents amb el signe >.

Paraules per designar el tempo d’una música:

Adagio Lent
Andante Velocitat semblant a la de caminar
Moderato Moderat
Allegro Alegre
Presto Ràpid

 

Més paraules per indicar el tempo.

Els principals termes de tempo són:

 • Grave– És el tempo més lent de tots
 • Largo– Molt lent, però no tant com en el Grave
 • Larghetto– Una mica menys lent que el Largo
 • Adagio– Moderadament lent
 • Andante– Moderat, ni ràpid ni lent
 • Andantino– Semblant a l’andante, però una mica més accelerat
 • Allegretto– Moderadament ràpid
 • Allegro– Tempo veloç i lleuger
 • Vivace– Una mica més accelerat que l’allegro
 • Presto– Tempo molt ràpid
 • Prestissimo– És el tempo més ràpid de tots

Alguns exemples de combinacions de tempo i més detalls expressius:

 • Allegro moderato– Moderadament ràpid.
 • Presto con fuoco– Extremadament ràpid i amb expressió intensa.
 • Andante cantabile– Velocitat moderada i entonant les notes com en una cançó.
 • Adagio melancolico– Lent i malenconiós

Altres indicacions informen de variacions en el tempo:

 • Rallentando. Indica que l’execució ha de ser gradualment més lenta.
 • Accelerando. Indica que l’execució ha de ser cada vegada més ràpida.
 • A tempoTempo primo. Torna al tempo original.
 • Tempo rubato. Indica que el músic pot executar amb petites variacions del tempo segons el seu propi criteri.


Lligadura
: Quan dues notes de la mateixa altura estan unides per una lligadura, al valor de la primera figura se li suma el de la segona.

 

 

El puntet és un punt que es col·loca darrera d’una figura i indica que aquesta s’allarga la metiat del seu valor.

 

Calderó: És un signe que es col·loca sobre una figura i indica que l’intèrpret pot allargar aquell so tan temps com ho cregui necessari, tenint en compte sempre el caràcter de l’obra.

Anuncis