Instruments musicals

Instrument musical

Un instrument musical és un objecte o aparell que es fa servir per produir sons musicals.

Aquesta definició engloba des dels instruments més simples com les claves o el triangle, fins el violí o el sintetitzador. També es considera instrument musical tots els objectes naturals i artificials que puguem fer sonar per fer música, encara que la seva finalitat original no sigui aquesta, com una ampolla d’anís, culleres de fusta, una taula de rentar, un morter….

Mira aquest vídeo sobre l’harmònica de cristall, Tomas Bloch explica com funciona:

Harmònica de Cristall

Creada per Benjamin Franklin el 1972 després de veure un concert amb copes de vi. Mira aquest vídeo de William Zeitler:

Claves i sintetitzador:

Morter i taula de rentar:

Pensa: Podries pensar en 10 objectes que sense haver estat dissenyats per fer música, es puguin utilitzar com a instruments musicals?

Classificació d’instruments:

Hi ha diferents maneres de classificar els instrumnets:

Classificació clàssica:

Tradicionalment, els instruments es classifiquen segons la manera que tenen de generar el so:

 • De vent: generen el so per mitjà de la vibració de l’aire, normalment en forma de la columna d’aire que tenen a l’interior. Hi ha dos tipus:
  • Vent fusta
  • Vent metall
 • De corda: generen el so per mitjà de la vibració d’una corda que es frega (el contrabaix), es colpeja (el piano), o es pinça (la guitarra), etc.
 • De percussió: generen el so per mitjà de la vibració d’un cos que és colpejat.

Altres categories que s’afefeix a la classificació clàssica:

 • De teclat: n’hi ha de vent (orgue), de corda (clavicèmbal), de percussió (piano), o electrònics (sintetitzador ) que s’accionen mitjançant un teclat.
 • La veu humana: també se la pot considerar un instrument musical. Un cantant genera sons quan l’aire que expulsa dels pulmons fa vibrar les cordes vocals. La freqüència fonamental es controla mitjançant la tensió de les cordes vocals, i el timbre amb la resta de l’aparell fonador.
 • Electrònics: en la generació del so hi intervé l’electrònica.

Classificació en anglès:

 • Wind: contains some type of resonator (usually a tube), in which a column of air is set into vibration by the player blowing into (or over) a mouthpiece set at or near the end of the resonator. There are two types:
  • Woodwind
  • Brass
 • String: produce sound from vibrating strings when the performer plays or sounds the strings in some manner.
 • Percussion: they are sounded by being struck or scraped by a beater (including attached or enclosed beaters or rattles); struck, scraped or rubbed by hand; or struck against another similar instrument.

Also:

 • De teclat: played using a keyboard, a row of levers which are pressed by the fingers.
 • Human voice: this is also a muscial instrument.
 • Electronics: it produces sound using electronic circuitry.

 

Classificació de Hornbostel-Sachs o Sachs-Hornbostel és un sistema per a la classificació dels instruments musicals que es basa en els mitjans pels quals es produeix el so. Dissenyat per Erich Moritz von Hornbostel i Curt Sachs, que fou publicat per primera vegada l’any 1914. Es va crear per englobar tots els instruments del planeta.

Segons aquesta classificació els instruments es divideixen en quatre grups:

 • Els idiòfons: produeixen el so vibrant ells mateixos.
 • Els membranòfons: produeixen el so mitjançant una membrana vibrant.
 • Els cordòfons: produeixen el so mitjançant la vibració de cordes.
 • Els aeròfons: produeixen el so per mitjà de la vibració de columnes d’aire.

Posteriorment s’hi va afegir un cinquè grup:

 • Els electròfons: en la generació del so hi intervé l’electricitat o bé l’electrònica.

Classificació en anglès:

 • Idiophones: creates sound primarily by the instrument as a whole vibrating
 • Membranophones: produces sound primarily by way of a vibrating stretched membrane.
 • Chordophones: makes sound by way of a vibrating string or strings stretched between two points.
 • Aerophones: produces sound primarily by causing a body of air to vibrate.

Posteriorment s’hi va afegir un cinquè grup:

 • Els electròfons: they produce sound intervening electricity.

Classificació instruments musicals:

Els instruments es classifiquen depenen de com produeixen el so, és a dir, segons el material que vibra a cadascun d’ells.

Nom comú Nom tècnic
Instruments de percussió: Idiòfons: si el material que vibra és el cos de l’instrument.
Mambranòfons:  si el material que vibra és una membrana.
Instruments de corda: Cordòfons:  si el material que vibra és una corda.
Instruments de vent: Aeròfons: si el material que vibra és l’aire.
Instruments elèctrics i electrònics: Electròfons: si el material que vibra és el corrent elèctric.

Elements d’un instrument musical

Haurem de buscar tres elements en un instrument musical:

Material que vibra: És la part de l’instrument que està en vibració. Es tracta d’un material amb propietats eslàstiques, i per tant té la capacitat de vibrar.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: És la manera que es provoca la vibració.

Ressonador: A la majoria dels instruments, les vibracions del material elàstic són molt dèbils. Per aconseguir que es pogui sentir bé, cal un dispositiu ressonador que les amplifiqui. Alguns no tenen per què el material elàstic ja vibra amb prou potència.

Ara pensa quins són els elements d’una guitarra.

Solució:

Material que vibra: les cordes.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: els dits puntejant les cordes.

Ressonador: la caixa de ressonància de la guitarra.

 

Els idiòfons:

Són aquells instruments que el material que vibra és el propi cos de l’instrument.

Material que vibra: Cos de l’instrument

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Hi ha 3 tipus segons la manera en què es toca:

Percudir

Puntejar

Fregar

Ressonador: caixa o cos de l’instrument

Idiòfons percudits:

El so es produeix percudint (picant) l’instrument. Alguns exemples són:

Maraques

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Maracas

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: Cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) l’instrument.

Ressonador: cos de l’instrument.

Castanyoles

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Castanets

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: Cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) l’instrument.

Ressonador: cos de l’instrument.

Marimba (llàmines de fusta)

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Marimba

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: les tecles.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) les tecles amb unes baquetes.

Ressonador: els tubs de l’instrument.

Blocs xinesos

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: China blocks

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: Cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) l’instrument amb unes baquetes.

Ressonador: cos de l’instrument.

Campanes tubulars

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Tubular bells

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: Els tubs de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) els tubs de l’instrument amb un martell.

Ressonador: els tubs de l’instrument.

Xilòfon (llàmines de canya de bambú)

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Xylophone

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: les tecles.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) les tecles amb unes baquetes.

Ressonador: el cos o la caixa de l’instrument.

 

Vibràfon (llámines de metall)

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Vibaphone

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: les tecles.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) les tecles amb unes baquetes.

Ressonador: els tubs de l’instrument.

 

Plats

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Ride cymbal

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: el mateix instrument (els plats).

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) els plats entre ells.

Ressonador: el mateix instrument.

Triangle

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Triangle

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: el triangle (el mateix instrument).

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) el triangle amb la baqueta.

Ressonador: el mateix de l’instrument.

triangle-1467123022-view-0triangulo-clasificacin-de-instrumentos-musicales-37-728 copia.jpg

Carilló

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Carillon

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: les tecles.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) les tecles amb unes baquetes.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

 

Caixa xinesa

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Wood block

Format per una caixa o cos de ressonànica i una baqueta

En anglès: Resonance body and a mallet

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: la caixa o cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) el cos o caixa amb una baqueta.

Ressonador: el cos o caixa de l’instrument.

 

Gong

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Gong

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: el plat o disc.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) el plat o disc amb un martell.

Ressonador: el plat o disc de l’instrument.

 

Format per un suport, un plat o disc i un martell

English: Frame, dish and hammer

Címbals

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Cymbals

Foto: © Fototeca.cat

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (picat)  /  Percussion instrument (strucK)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon percudit  /  Idiophone (struck)

Material que vibra: els discs o plats.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) els discs o plats entre ells.

Ressonador: els discs o plats de l’instrument.

 

Altres: cortina, metal·lòfon, celesta, litòfon, campanes, claus, güiro, xerrac, sonall, sistre, cascavells, pal de pluja, etc.

Idiòfons puntejats:

El so es produeix puntejant una part de l’instrument. Alguns exemples són:

Guimbarda

Tipus: idiòfon puntejat

El so es produeix puntejant una part de l’instrument

English name: Jew’s harp

Classificació clàssica: Instrument de percussió (puntejat)  /  Percussion instrument (pluck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon puntejat  /  Idiophone (puck)

Material que vibra: el mateix instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar la llengüeta.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Kalimba (o Sansa o Mbira)

Tipus: idiòfon puntejat

El so es produeix puntejant una part de l’instrument

English name: Kalimba

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (puntejat)  /  Percussion instrument (pluck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon puntejat  /  Idiophone (puck)

Material que vibra: làmines o llengüetes de metall de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les làmines (pressionar les làmines o llengüetes amb els dits per produir diferentes notes).

Ressonador: la caixa de fusta de l’instrument.

Caixa de música

Tipus: idiòfon puntejat

El so es produeix puntejant una part de l’instrument

English name: Music box

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (puntejat)  /  Percussion instrument (pluck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon puntejat  /  Idiophone (puck)

Material que vibra: làmines o llengüetes de metall de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les làmines (pressionar les làmines o llengüetes per produir diferentes notes).

Ressonador: la caixa de fusta de l’instrument.

 

Altres: mbira, sansa, arpa de boca, etc.

Idiòfons fregats:

El so es produeix fregant l’instrument. Alguns exemples són:

Harmònica de cristalls

Tipus: idiòfon fregat

El so es produeix fregant l’instrument

English name: Glass harmonica

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (fregat)  /  Percussion instrument (friction)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon fregat  /  Idiophone (friction)

Material que vibra: copes de vidre de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: fregar les copes de vidre amb els dits.

Ressonador: la caixa de fusta de l’instrument.

Thomas Bloch, tocant l’harmònica de cristall:

Copes afinades

Tipus: idiòfon fregat

El so es produeix fregant l’instrument

English name: glass arp, musical glasses or singing glasses

Classificació clàssica: Instrument de percussió (fregat)  /  Percussion instrument (friction)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: idiòfon fregat  /  Idiophone (friction)

Material que vibra: copes de vidre.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: fregar les copes de vidre amb els dits.

Ressonador: la caixa o copa de l’instrument.

 

Glassduo interpreta Harry Potter:

Glassduo interpreta Tchaikovski

Els membranòfons:

Els membranòfons són els instruments que formen habitualment els instruments anomenats de percussió com els idiòfons.

Material que vibra: Membrana

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Hi ha 3 tipus segons la manera en què es toca:

Percudir

Fregar

Bufar

Ressonador: Cos de l’instrument

Els membranòfons percudits:

El so es produeix percudint (picant) a la membrana. Alguns exemples són:

Pandereta

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Tambourine

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (percudit)  /  Percussion instrument (struck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon percudit  /  membranophone (struck)

(les sonalles però són del tipus idiòfon percudits)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) la membrana de l’instrument.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Bongos

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Bongos

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (percudit)  /  Percussion instrument (struck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon percudit  /  membranophone (struck)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) la membrana de l’instrument.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

 

bongo

Tamborí

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Tambori

Classificació clàssica: Instrument de percussió (percudit)  /  Percussion instrument (struck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon percudit  /  membranophone (struck)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) la membrana de l’instrument amb una baqueta.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Djembé

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Djembe

Classificació clàssica: Instrument de percussió (percudit)  /  Percussion instrument (struck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon percudit  /  membranophone (struck)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) la membrana de l’instrument.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Darbukka

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: goblet drum, chalice drum, darbuka, debuka

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (percudit)  /  Percussion instrument (struck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon percudit  /  membranophone (struck)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) la membrana de l’instrument.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Bendir

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Bendir

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (percuditt)  /  Percussion instrument (struck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon percudit  /  membranophone (struck)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) la membrana de l’instrument.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Tambor

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: drum

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (percudit)  /  Percussion instrument (struck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon percudit  /  membranophone (struck)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) la membrana de l’instrument amb unes baquetes.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Timbales

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Timpani or kettledrum

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (percudit)  /  Percussion instrument (struck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon percudit  /  membranophone (struck)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) la membrana de l’instrument amb les baquetes.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Bombo

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Bass drum

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (percudit)  /  Percussion instrument (struck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon percudit  /  membranophone (struck)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) la membrana de l’instrument amb la baqueta o martell.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

BOMBO.png

 

Caixa

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) la membrana amb unes baquetes.

Conté uns bordons (snare en anglès) a l’interior o a la membrana inferior que van de costat a costat, són com uns fils metàlics que fan que el so de la caixa sigui diferent si estan tensats o afluixats.

Aquí veiem els bordons:

Classificació clàssica: Instrument de percussió (percudit)  /  Percussion instrument (struck)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon percudit /  membranophone (struck)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: percudir (picar) la membrana de l’instrument amb les baquetes.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

anatomia_cajaReplacement_Parts_Diagram_1

 

Els membranòfons fregats:

El so es produeix fregant la membrana o un element (careta, cordill, …) lligat a ella. Alguns exemples són:

Cuica

Tipus: membranòfon fregat

El so es produeix fregant la membrana o un cordill lligat a ella

English name: Cuica

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (fregat)  /  Percussion instrument (friction)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon fregat  /  membranophone (friction)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: fregar la membrana estirant el cordill.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Ximbomba

Tipus: membranòfon fregat

El so es produeix fregant la membrana o un pal lligat a ella.

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (fregat)  /  Percussion instrument (friction)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon fregat  /  membranophone (friction)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: fregar la membrana estirant el pal.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Els membranòfons bufats:

El so es produeix bufant (o cantant) prop de la membrana,

El nunut o mirlitó

Tipust: membranòfon bufat

El so es produeix bufant (o cantant) prop de la membrana

English name: Mirliton or Kazoo

 

Classificació clàssica: Instrument de percussió (bufat)  /  Percussion instrument (blown)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: membranòfon bufat  /  membranophone (blown)

Material que vibra: membrana de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar l’instrument.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Cas especial de la bateria:

La bateria és un conjunt d’instruments idiòfons i membranòfons percudits tocats per un sol music.

La bateria està formada per:

 1. plats o crash / Crash or ride cymbal
 2. goliat / Floor tom
 3. timbales de bateria o tom-toms / tom-toms
 4. bombo / bass drum
 5. caixa / snare drum
 6. xarles / Hi hat cymbals.

Els cordòfons:

S’anomenen habitualment instruments de corda. Són instruments en què el material que vibra és una corda tensa (o més d’una corda):

Material que vibra: les cordes.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Poden ser de tres tipus:

Puntejar

Percudir

Fregar

Ressonador: la caixa de ressonància o una taula harmònica.

Els cordòfons puntejats:

La corda es fa sonar puntenjant-la (pinçant-la) amb els dits, amb una pua o un teclat:

Kora

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Kora

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (puntejada)  /  Percussion instrument (plucked)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon puntejat  /  chordophone (plucked)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les cordes de l’instrument.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Arpa

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Harp

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (puntejada)  /  Percussion instrument (plucked)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon puntejat  /  chordophone (plucked)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les cordes de l’instrument.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Arpa

 

Guitarra (amb els dits)

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Guitar

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (puntejada)  /  Percussion instrument (plucked)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (puntejat o rascat) /  chordophone (plucked or strummed or stroked)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les cordes de l’instrument, o també rascar (castellà: rasguear).

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Guitarra

Guitarra

Parts-Of-An-Acoustic-Guitar

Bandúrria (amb pues)

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Bandurria

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (puntejada)  /  Percussion instrument (plucked)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (puntejat o rascat) /  chordophone (plucked or strummed or stroked)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les cordes de l’instrument, o també rascar (castellà: rasguear).

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Banjo (amb pues)

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Banjo

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (puntejada)  /  Percussion instrument (plucked)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (puntejat o rascat) /  chordophone (plucked or strummed or stroked)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les cordes de l’instrument, o també rascar (castellà: rasguear).

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Pues:

English name: plectrum

Clavecí (amb teclat)

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Harpsichord

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (puntejada)  /  Percussion instrument (plucked)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (puntejat) /  chordophone (plucked)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les cordes de l’instrument accionat mitjançant una tecla.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Els cordòfons percudits:

La corda es fa sonar percudint-la (picant-la) amb baquetes o amb un mecanisme accionat per un teclat:

Cimbalom (amb baquetes)

Tipus: cordòfon percudit

English name: Cimbalom

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (puntejada)  /  Percussion instrument (plucked)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (puntejat) /  chordophone (plucked)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les cordes de l’instrument amb unes baquetes.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Saltiri (amb baquetes)

Tipus: cordòfon percudit

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (puntejada)  /  Percussion instrument (plucked)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (puntejat) /  chordophone (plucked)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les cordes de l’instrument amb unes baquetes.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

 

Piano (amb mecanisme accionat per teclat)

Tipus: cordòfon percudit

English name: Piano

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (puntejada)  /  Percussion instrument (plucked)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (puntejat) /  chordophone (plucked)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les cordes de l’instrument accionat mitjançant una tecla.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Clavicordi (amb mecanisme accionat per teclat)

Tipus: cordòfon percudit

English name: Clavichord

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (puntejada)  /  Percussion instrument (plucked)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (puntejat) /  chordophone (plucked)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: puntejar les cordes de l’instrument accionat mitjançant una tecla.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

clavicordi

Els cordòfons fregats:

La corda es fa sonar fregant-la amb un material adequat com un arquet o roda:

Violí

Tipus: cordòfon fregat

English name: Violin

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (fregada)  /  Percussion instrument (bowed or rubbed instrument)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (fregat) /  chordophone (bowed or rubbed)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: fregar les cordes de l’instrument amb un arquet.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

 

Violin parts

Viola

Tipus: cordòfon fregat

English name: Viola

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (fregada)  /  Percussion instrument (bowed or rubbed instrument)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (fregat) /  chordophone (bowed or rubbed)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: fregar les cordes de l’instrument amb un arquet.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

PARTS+OF+THE+VIOLA+X

Contrabaix

Tipus: cordòfon fregat

English name: Contrabass

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (fregada)  /  Percussion instrument (bowed or rubbed instrument)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (fregat) /  chordophone (bowed or rubbed)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: fregar les cordes de l’instrument amb un arquet.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Violoncel

Tipus: cordòfon fregat

English name: Cello

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (fregada)  /  Percussion instrument (bowed or rubbed instrument)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (fregat) /  chordophone (bowed or rubbed)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: fregar les cordes de l’instrument amb un arquet.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Viola de roda

Tipus: cordòfon fregat

 

Classificació clàssica: Instrument de corda (fregada)  /  Percussion instrument (bowed or rubbed instrument)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: cordòfon (fregat) /  chordophone (bowed or rubbed)

Material que vibra: cordes de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: fregar les cordes de l’instrument amb un arquet.

Ressonador: la caixa o cos de l’instrument.

Els aeròfons:

Instruments anomenats habitualment instruments de vent, són aquetlls en què el material que vibra és l’aire que contenen o que passa a través d’ells.

Material que vibra: aire.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Poden ser de quatre tipus:

Bufar contra un broquet

Bufar contra un bisell

Bufar contra una o dues canyes

Bufar contra una inxa lliure

Ressonador: tub de l’instrument o la caixa de ressonància.

Aeròfon de broquet:

També anomenats instruments de vent-metall, l’aire sona per la vibració dels llavis aplicats a un broquet:

Broquets:

 

 

 

 

 

 

Trompeta

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Trumpet

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de broquet)  /  Brass instrument (mouthpiece)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de broquet) /  aerophone (with mouthpiece)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un broquet.

Ressonador: el cos de l’instrument.

 

 

Broquet Trompeta

Broquet Trompeta

Trombó de vares

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Trombone

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de broquet)  /  Brass instrument (mouthpiece)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de broquet) /  aerophone (with mouthpiece)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un broquet.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Broquet Trombó

Broquet Trombó

Bombardí

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Euphonium

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de broquet)  /  Brass instrument (mouthpiece)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de broquet) /  aerophone (with mouthpiece)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un broquet.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Trombó de pistons

Tipus: aeròfon de broquet

English names: Piston trombone

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de broquet)  /  Brass instrument (mouthpiece)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de broquet) /  aerophone (with mouthpiece)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un broquet.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Corneta

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Cornet

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de broquet)  /  Brass instrument (mouthpiece)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de broquet) /  aerophone (with mouthpiece)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un broquet.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Fiscorn

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Fluglehorn

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de broquet)  /  Brass instrument (mouthpiece)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de broquet) /  aerophone (with mouthpiece)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un broquet.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Tuba

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Tuba

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de broquet)  /  Brass instrument (mouthpiece)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de broquet) /  aerophone (with mouthpiece)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un broquet.

Ressonador: el cos de l’instrument.

tuba_g

Trompa

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Horn

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de broquet)  /  Brass instrument (mouthpiece)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de broquet) /  aerophone (with mouthpiece)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un broquet.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Aeròfon de bisell:

També anomenats instruments de vent-fusta, l’aire sona quan xoca contra un bisell o trencavents:

Bisell:

Flatua de bec o flauta dolça

Tipus: aeròfon de bisell

English name: Recorder

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de bisell)  /  Woodwind instrument (finger hole or key hole, window)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de bisell) /  aerophone (finger hole or key hole, window)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un bisell.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Fabiol

Tipus: aeròfon de bisell

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de bisell)  /  Woodwind instrument (finger hole or key hole, window)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de bisell) /  aerophone (finger hole or key hole, window)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un bisell.

Ressonador: el cos de l’instrument.

 

 

Flabiol

Tipus: aeròfon de bisell

English name: Flabiol

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de bisell)  /  Woodwind instrument (finger hole or key hole, window)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de bisell) /  aerophone (finger hole or key hole, window)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un bisell.

Ressonador: el cos de l’instrument.

 

 

 

Flauta travassera

Tipus: aeròfon de bisell

English name: Flute or Transverse flute

Encara que la flauta travassera sigui de metall, es considera sempre un instrument de vent fusta i se situa amb els instruments de vent fusta dins de l’orquestra.

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de bisell)  /  Woodwind instrument (finger hole or key hole, window)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de bisell) /  aerophone (finger hole or key hole, window)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un bisell.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Flautí

Tipus: aeròfon de bisell

English name: Piccolo

Encara que el flautí sigui de metall, es considera sempre un instrument de vent fusta i se situa amb els instruments de vent fusta dins de l’orquestra.

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de bisell)  /  Woodwind instrument (finger hole or key hole, window)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de bisell) /  aerophone (finger hole or key hole, window)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un bisell.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Flauta de pan

Tipus: aeròfon de bisell

English name: Pan flute

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de bisell)  /  Woodwind instrument (finger hole or key hole, window)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de bisell) /  aerophone (finger hole or key hole, window)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un bisell.

Ressonador: el cos de l’instrument.

 

Siurells

Tipus: aeròfon de bisell

 

Classificació clàssica: Instrument de vent (de bisell)  /  Wind instrument (finger hole or key hole, window)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de bisell) /  aerophone (finger hole or key hole, window)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra un bisell.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Aeròfon de canya:

L’aire sona quan passa per una canya o inxa que el fa vibrar, hi ha de canya simple o canya doble:

Canya simple:

Clarinet, clarinet baix, saxòfon, saxòfon soprano, alboka:

Clarinet

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Clarinet

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de canya simple)  /  Woodwind instrument (simple reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya simple) /  aerophone (simple reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

 

Clarinet baix

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Bass clarinet

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de canya simple)  /  Woodwind instrument (simple reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya simple) /  aerophone (simple reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Saxòfon tenor

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Tenor saxophone

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de canya simple)  /  Brass instrument (simple reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya simple) /  aerophone (simple reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.


saxo_tenor

Saxòfon contralt

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Alt saxophone

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de canya simple)  /  Brass instrument (simple reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya simple) /  aerophone (simple reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Saxòfon soprano

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Soprano saxophone

 

Classificació clàssica: Instrument de vent metall (de canya simple)  /  Brass instrument (simple reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya simple) /  aerophone (simple reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Alboka

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Alboka

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de canya simple)  /  Woodwind instrument (simple reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya simple) /  aerophone (simple reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Canya doble:

Oboè

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Oboe

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de canya doble)  /  Woodwind instrument (double reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya doble) /  aerophone (double reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

oboe_parts

 

Fagot

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Bassoon

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de canya doble)  /  Woodwind instrument (double reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya doble) /  aerophone (double reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Fagot

Gralla

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Gralla

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de canya doble)  /  Woodwind instrument (double reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya doble) /  aerophone (double reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Tenora

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Tenora (Catalan swam)

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de canya doble)  /  Woodwind instrument (double reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya doble) /  aerophone (double reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Sac de gemecs

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Sac de gemecs

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de canya doble)  /  Woodwind instrument (double reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya doble) /  aerophone (double reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Corn anglès

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Cor anglais or English horn

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (de canya doble)  /  Woodwind instrument (double reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (de canya doble) /  aerophone (double reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una canya.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Aeròfon d’inxa lliure:

L’aire sona passa per una inxa o llengueta metàl·lica:

Harmònica

Tipus: aeròfon d’inxa lliure

English name: Harmonica

 

Classificació clàssica: Instrument de vent fusta (d’inxa lliure)  /  Woodwind instrument (free reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (d’inxa lliure) /  aerophone (free reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: bufar contra una inxa

Ressonador: el cos de l’instrument.

Acordió cromàtic

Tipus: aeròfon d’inxa lliure

English name: Chromatic button accordion

 

Classificació clàssica: Instrument de vent (d’inxa lliure)  /  Wind instrument (free reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (d’inxa lliure) /  aerophone (free reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Pressionant les tecles o els botons s’accionen unes vàlvules que deixen lliure el pas de l’aire cap a l’interior de la manxa. En el recorregut de l’aire s’hi troba la llengüeta lliure metàl·lica, que vibrarà sempre que la pressió sigui suficient per moure-la. En deixar de prémer les tecles o els botons, unes molles fan que les vàlvules tornin a la seva posició inicial i bloquegin altra vegada el pas de l’aire. D’aquesta manera, la llengüeta en qüestió deixa de vibrar. Així doncs, per fer sonar una nota només cal fer fluctuar l’aire, tot obrint i tancant la manxa de l’acordió mentre es pitgen una o diverses tecles o botons.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Acordió diatòni

Tipusc: aeròfon d’inxa lliure

English name: Diatonic button accordion or Melodeon

 

Classificació clàssica: Instrument de vent (d’inxa lliure)  /  Wind instrument (free reed)

Classificació tècnica o de Hornbostel-Sachs: aeròfon (d’inxa lliure) /  aerophone (free reed)

Material que vibra: cos de l’instrument.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Pressionant les tecles o els botons s’accionen unes vàlvules que deixen lliure el pas de l’aire cap a l’interior de la manxa. En el recorregut de l’aire s’hi troba la llengüeta lliure metàl·lica, que vibrarà sempre que la pressió sigui suficient per moure-la. En deixar de prémer les tecles o els botons, unes molles fan que les vàlvules tornin a la seva posició inicial i bloquegin altra vegada el pas de l’aire. D’aquesta manera, la llengüeta en qüestió deixa de vibrar. Així doncs, per fer sonar una nota només cal fer fluctuar l’aire, tot obrint i tancant la manxa de l’acordió mentre es pitgen una o diverses tecles o botons.

Ressonador: el cos de l’instrument.

Un cas especial l’orgue:

L’òrgan és un instrument aeròfon, la part de instruments que son són els tubs. Cada un d’ells repordueix una sola nota. Hi ha tubs de moltes formes i mides diferents, però tots produeixen un so gràcies a un bisell o una inxa lliure. L’orga es toca per mitjà de diversos teclats manuals i un teclat per als peus (pedaler).

English name: Organ

Els electròfons:

Instruments que vibra el corrent elèctric. S’anomenen habitualment instruments elèctrics o electrònics.

Material que vibra: corrent elèctric

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Poden ser de dos tipus:

Capten una vibració mecànica

Generen impulsos elèctrics

Ressonador: amplificador i altaveu

Els electròfons elèctrics:

Instruments que han afegit un sistema d’amplificació:

Piano elèctric

Tipus: electròfon elèctric

English name: Electric piano

Baix elèctric

Tipus: electròfon elèctric

English name: Electric bass, bass guitar or bass

estruc02

electric Parts-of-an-Electric-Guitar-1024x489

Guitarra elèctrica i amplificador

Tipus: electròfon elèctric

English name: Amplifier and electric bass

Els electròfons electrònics:

El so es produeix totalment per mitjants electrònics (circuit, xips, etc.)

Sintetitzador

Tipus: electròfon electrònic

English name: Synthesizer

Orgue electrònic

Tipus: electròfon electrònic

English name: Electric organ

Sampler

Tipus: electròfon electrònic

English name: Sampler

Música per ordinador:

Anuncis