Instruments musicals

Instrument musical

Un instrument musical és un objecte o aparell que es fa servir per produir sons musicals.

Aquesta definició engloba des dels instruments més simples com les claves o el triangle, fins el violí o el sintetitzador. També es considera instrument musical tots els objectes naturals i artificials que puguem fer sonar per fer música, encara que la seva finalitat original no sigui aquesta, com una ampolla d’anís, culleres de fusta, una taula de rentar, un morter….

Mira aquest vídeo sobre l’harmònica de cristall, Tomas Bloch explica com funciona:

Harmònica de Cristall

Creada per Benjamin Franklin el 1972 després de veure un concert amb copes de vi. Mira aquest vídeo de William Zeitler:

Claves i sintetitzador:

Morter i taula de rentar:

Pensa: Podries pensar en 10 objectes que sense haver estat dissenyats per fer música, es puguin utilitzar com a instruments musicals?

Classificació d’instruments:

Hi ha diferents maneres de classificar els instrumnets:

Classificació clàssica:

Tradicionalment, els instruments es classifiquen segons la manera que tenen de generar el so:

 • De vent: generen el so per mitjà de la vibració de l’aire, normalment en forma de la columna d’aire que tenen a l’interior.
 • De corda: generen el so per mitjà de la vibració d’una corda que es frega (el contrabaix), es colpeja (el piano), o es pinça (la guitarra), etc.
 • De percussió: generen el so per mitjà de la vibració d’un cos que és colpejat.

Altres categories que s’afefeix a la classificació clàssica:

 • De teclat: n’hi ha de vent (orgue), de corda (clavicèmbal), de percussió (piano), o electrònics (sintetitzador ) que s’accionen mitjançant un teclat.
 • La veu humana: també se la pot considerar un instrument musical. Un cantant genera sons quan l’aire que expulsa dels pulmons fa vibrar les cordes vocals. La freqüència fonamental es controla mitjançant la tensió de les cordes vocals, i el timbre amb la resta de l’aparell fonador.
 • Electrònics: en la generació del so hi intervé l’electrònica.

 

Classificació de Hornbostel-Sachs o Sachs-Hornbostel és un sistema per a la classificació dels instruments musicals que es basa en els mitjans pels quals es produeix el so. Dissenyat per Erich Moritz von Hornbostel i Curt Sachs, que fou publicat per primera vegada l’any 1914. Es va crear per englobar tots els instruments del planeta.

Segons aquesta classificació els instruments es divideixen en quatre grups:

 • Els idiòfons: produeixen el so vibrant ells mateixos.
 • Els membranòfons: produeixen el so mitjançant una membrana vibrant.
 • Els cordòfons: produeixen el so mitjançant la vibració de cordes.
 • Els aeròfons: produeixen el so per mitjà de la vibració de columnes d’aire.

Posteriorment s’hi va afegir un cinquè grup:

 • Els electròfons: en la generació del so hi intervé l’electricitat o bé l’electrònica.

 

Classificació instruments musicals:

Els instruments es classifiquen depenen de com produeixen el so, és a dir, segons el material que vibra a cadascun d’ells.

Nom comú Nom tècnic
Instruments de percussió: Idiòfons: si el material que vibra és el cos de l’instrument.
Mambranòfons:  si el material que vibra és una membrana.
Instruments de corda: Cordòfons:  si el material que vibra és una corda.
Instruments de vent: Aeròfons: si el material que vibra és l’aire.
Instruments elèctrics i electrònics: Electròfons: si el material que vibra és el corrent elèctric.

Elements d’un instrument musical

Haurem de buscar tres elements en un instrument musical:

Material que vibra: És la part de l’instrument que està en vibració. Es tracta d’un material amb propietats eslàstiques, i per tant té la capacitat de vibrar.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: És la manera que es provoca la vibració.

Ressonador: A la majoria dels instruments, les vibracions del material elàstic són molt dèbils. Per aconseguir que es pogui sentir bé, cal un dispositiu ressonador que les amplifiqui. Alguns no tenen per què el material elàstic ja vibra amb prou potència.

Ara pensa quins són els elements d’una guitarra.

Solució:

Material que vibra: les cordes.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: els dits puntejant les cordes.

Ressonador: la caixa de ressonància de la guitarra.

 

Els idiòfons:

Són aquells instruments que el material que vibra és el propi cos de l’instrument.

Material que vibra: Cos de l’instrument

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Hi ha 3 tipus segons la manera en què es toca:

Percudir

Puntejar

Fregar

Ressonador: caixa o cos de l’instrument

Idiòfons percudits:

El so es produeix percudint (picant) l’instrument. Alguns exemples són:

Maraques

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Maracas

Castanyoles

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Castanets

Marimba (llàmines de fusta)

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Marimba

Blocs xinesos

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: China blocks

Campanes tubulars

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Tubular bells

Xilòfon (llàmines de canya de bambú)

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Xylpohone

Vibràfon (llámines de metall)

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Vibaphone

Plats

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Ride cymbal

Triangle

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Triangle

Carilló

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Carillon

Caixa xinesa

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Wood block

Gong

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Gong

Címbals

Tipus: idiòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) l’instrument

English name: Cymbals

Foto: © Fototeca.cat

Altres: cortina, metal·lòfon, celesta, litòfon, campanes, claus, güiro, xerrac, sonall, sistre, cascavells, pal de pluja, etc.

Idiòfons puntejats:

El so es produeix puntejant una part de l’instrument. Alguns exemples són:

Guimbarda

Tipus: idiòfon puntejat

El so es produeix puntejant una part de l’instrument

English name: Jew’s harp

Kalimba

Tipus: idiòfon puntejat

El so es produeix puntejant una part de l’instrument

English name: Kalimba

Caixa de música

Tipus: idiòfon puntejat

El so es produeix puntejant una part de l’instrument

English name: Music box

Altres: mbira, sansa, arpa de boca, etc.

Idiòfons fregats:

El so es produeix fregant l’instrument. Alguns exemples són:

Harmònica de cristalls

Tipus: idiòfon fregat

El so es produeix fregant l’instrument

English name: Glass harmonica

Thomas Bloch, tocant l’harmònica de cristall:

Copes afinades

Tipus: idiòfon fregat

El so es produeix fregant l’instrument

English name: glass arp, musical glasses or singing glasses

Glassduo interpreta Harry Potter:

Glassduo interpreta Tchaikovski

Els membranòfons:

Els membranòfons són els instruments que formen habitualment els instruments anomenats de percussió com els idiòfons.

Material que vibra: Membrana

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Hi ha 3 tipus segons la manera en què es toca:

Percudir

Fregar

Bufar

Ressonador: Cos de l’instrument

Els membranòfons percudits:

El so es produeix percudint (picant) a la membrana. Alguns exemples són:

Pandereta

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Tambourine

Bongos

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Bongos

Tamborí

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Tambori

Djembé

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Djembe

Darbukka

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: goblet drum, chalice drum, darbuka, debuka

Bendir

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Bendir

Tambor

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name:

Timbales

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Timpani or kettledrum

Bombo

Tipus: membranòfon percudit

El so es produeix percudint (picant) a la membrana

English name: Bass drum

Els membranòfons fregats:

El so es produeix fregant la membrana o un element (careta, cordill, …) lligat a ella. Alguns exemples són:

Cuica

Tipus: membranòfon fregat

El so es produeix fregant la membrana o un cordill lligat a ella

English name: Cuica

Ximbomba

Tipus: membranòfon fregat

El so es produeix fregant la membrana o un pal lligat a ella

Els membranòfons bufats:

El so es produeix bufant (o cantant) prop de la membrana,

El nunut o mirlitó

Tipust: membranòfon bufat

El so es produeix bufant (o cantant) prop de la membrana

English name: Mirliton or Kazoo

Cas especial de la bateria:

La bateria és un conjunt d’instruments idiòfons i membranòfons percudits tocats per un sol music.

La bateria està formada per: plats o crash (1), goliat (2), timbales de bateria o tom-toms (3), bombo (4), caixa (5) i xarles (6).

Els cordòfons:

S’anomenen habitualment instruments de corda. Són instruments en què el material que vibra és una corda tensa (o més d’una corda):

Material que vibra: les cordes.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Poden ser de tres tipus:

Puntejar

Percudir

Fregar

Ressonador: la caixa de ressonància o una taula harmònica.

Els cordòfons puntejats:

La corda es fa sonar puntenjant-la (pinçant-la) amb els dits, amb una pua o un teclat:

Kora

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Kora

Arpa

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Harp

Arpa

Guitarra (amb els dits)

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Guitar

Guitarra

Guitarra

Parts-Of-An-Acoustic-Guitar

Bandúrria (amb pues)

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Bandurria

Banjo (amb pues)

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Banjo

Pues:

English name: plectrum

Clavecí (amb teclat)

Tipus: cordòfon puntejat

English name: Harpsichord

Els cordòfons percudits:

La corda es fa sonar percudint-la (picant-la) amb baquetes o amb un mecanisme accionat per un teclat:

Cimbalom (amb baquetes)

Tipus: cordòfon percudit

English name: Cimbalom

Saltiri (amb baquetes)

Tipus: cordòfon percudit

Piano (amb mecanisme accionat per teclat)

Tipus: cordòfon percudit

English name: Piano

Clavicordi (amb mecanisme accionat per teclat)

Tipus: cordòfon percudit

English name: Clavichord

clavicordi

Els cordòfons fregats:

La corda es fa sonar fregant-la amb un material adequat com un arquet o roda:

Violí

Tipus: cordòfon fregat

English name: Violin

 

Violin parts

Viola

Tipus: cordòfon fregat

English name: Viola

PARTS+OF+THE+VIOLA+X

Contrabaix

Tipus: cordòfon fregat

English name: Contrabass

Violoncel

Tipus: cordòfon fregat

English name: Cello

Viola de roda

Tipus: cordòfon fregat

Els aeròfons:

Instruments anomenats habitualment instruments de vent, són aquetlls en què el material que vibra és l’aire que contenen o que passa a través d’ells.

Material que vibra: aire.

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Poden ser de quatre tipus:

Bufar contra un broquet

Bufar contra un bisell

Bufar contra una o dues canyes

Bufar contra una inxa lliure

Ressonador: tub de l’instrument o la caixa de ressonància.

Aeròfon de broquet:

També anomenats instruments de vent-metall, l’aire sona per la vibració dels llavis aplicats a un broquet:

Broquets:

 

 

 

 

 

 

Trompeta

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Trumpet

Broquet Trompeta

Broquet Trompeta

Trombó de vares

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Trombone

Broquet Trombó

Broquet Trombó

Bombardí

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Euphonium

Trombó de pistons

Tipus: aeròfon de broquet

English names: Piston trombone

Corneta

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Cornet

Fiscorn

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Fluglehorn

Tuba

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Tuba

tuba_g

Trompa

Tipus: aeròfon de broquet

English name: Horn

Aeròfon de bisell:

També anomenats instruments de vent-fusta, l’aire sona quan xoca contra un bisell o trencavents:

Bisell:

Flatua de bec o flauta dolça

Tipus: aeròfon de bisell

English name: Recorder

Fabiol

Tipus: aeròfon de bisell

Flabiol

Tipus: aeròfon de bisell

English name: Flabiol

Flauta travassera

Tipus: aeròfon de bisell

English name: Flute or Transverse flute

Flautí

Tipus: aeròfon de bisell

English name: Piccolo

Flauta de pan

Tipus: aeròfon de bisell

English name: Pan flute

Siurells

Tipus: aeròfon de bisell

Aeròfon de canya:

L’aire sona quan passa per una canya o inxa que el fa vibrar, hi ha de canya simple o canya doble:

Canya simple:

Clarinet, clarinet baix, saxòfon, saxòfon soprano, alboka:

Clarinet

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Clarinet

Clarinet baix

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Bass clarinet

Saxòfon tenor

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Tenor saxophone


saxo_tenor

Saxòfon contralt

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Alt saxophone

Saxòfon soprano

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Soprano saxophone

Alboka

Tipus: aeròfon de canya simple

English name: Alboka

Canya doble:

Oboè

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Oboe

oboe_parts

 

Fagot

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Bassoon

Fagot

Gralla

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Gralla

Tenora

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Tenora (Catalan swam)

Sac de gemecs

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Sac de gemecs

Corn anglès

Tipus: aeròfon de canya doble

English name: Cor anglais or English horn

Aeròfon d’inxa lliure:

L’aire sona passa per una inxa o llengueta metàl·lica:

Harmònica

Tipus: aeròfon d’inxa lliure

English name: Harmonica

Acordió cromàtic

Tipus: aeròfon d’inxa lliure

English name: Chromatic button accordion

Acordió diatòni

Tipusc: aeròfon d’inxa lliure

English name: Diatonic button accordion or Melodeon

Un cas especial l’orgue:

L’òrgan és un instrument aeròfon, la part de instruments que son són els tubs. Cada un d’ells repordueix una sola nota. Hi ha tubs de moltes formes i mides diferents, però tots produeixen un so gràcies a un bisell o una inxa lliure. L’orga es toca per mitjà de diversos teclats manuals i un teclat per als peus (pedaler).

English name: Organ

Els electròfons:

Instruments que vibra el corrent elèctric. S’anomenen habitualment instruments elèctrics o electrònics.

Material que vibra: corrent elèctric

Procediments o mecanismes que el fa vibrar: Poden ser de dos tipus:

Capten una vibració mecànica

Generen impulsos elèctrics

Ressonador: amplificador i altaveu

Els electròfons elèctrics:

Instruments que han afegit un sistema d’amplificació:

Piano elèctric

Tipus: electròfon elèctric

English name: Electric piano

Baix elèctric

Tipus: electròfon elèctric

English name: Electric bass, bass guitar or bass

estruc02

electric Parts-of-an-Electric-Guitar-1024x489

Guitarra elèctrica i amplificador

Tipus: electròfon elèctric

English name: Amplifier and electric bass

Els electròfons electrònics:

El so es produeix totalment per mitjants electrònics (circuit, xips, etc.)

Sintetitzador

Tipus: electròfon electrònic

English name: Synthesizer

Orgue electrònic

Tipus: electròfon electrònic

English name: Electric organ

Sampler

Tipus: electròfon electrònic

English name: Sampler

Música per ordinador:

Anuncis