JamStudio – Compondre música

Per poder compondre música podem fer servir l’aplicació online gratuïta:

http://www.jamstudio.com

Cal crear un usuari i contrasenya per poder tenir accés a tots els recursos.

1. Escollim tonalitat

L’aplicació ja ens diu quins acords hem de fer servir un cop escollida la tonalitat.  A la imatge superior la tonalitat és C (Do Major) i per tant els acords apropiats són:

C = Do Major

F = Fa Major

G = Sol Major

Dm = Re menor

Em = Mi menor

Am = La menor

També ens dóna la possibilitat d’utilitzar altres variacions d’acords, els pots veure a la dreta.

Per canviar tonalitat hem d’escollir les fletxes amunt i avall on s’indica la tonalitat (en anglès Key), a la imatge està indicat amb Key C (tonalitat Do Major)

2. Afegim acords

Podem posar la seqüència d’acords recomanats que vuolguem, intenta posar acords diferents als que hi ha a la imatge superior, apartat 2

3 i 4. A l’apartat 3 afegim els instruments que volguem, pots seleccionar els mateixos que l’exemple o uns altres. I a l’apartat 4 podem escollir els sons per a cada instrument.

Guitar.Classic

Drums.Poppy

Bass.RoofTop

EGuitar.Dirty Harry

Piano.Magic Trick

EPiano.Lullaby

 

Aquesta taula mostra la progressió d’acords per a cada tonalitat Major:

 

I, IV i V en majúscules indiquen majors

ii, iii, vi en minúscules indiquen menors

Viiº indica disminuït, es pot substituir per un menor

Per exemple si e escollim C Major (Do Major) , la progressió d’acords és:

C—Dm—Em—F—G—Am—Bdim

 

Si escollim tonalitats menors, aquesta taula mostra la progressió d’acords per a cada tonalitat menor:

Per exemple si escollim Am (La m):

Am—Bdim—C—Dm—Em—F—G

 

Podem fer seqüències com de 12 compassos com es realitza en el blues:

I IV I I

IV IV I I

V IV I I

 

Aquest blog podràs trobar més informació:

Progresiones de acordes: Cómo estructurar los acordes en tus composiciones

 

Anuncis